Forum seeding là khái niệm để chỉ mạng truyền thông trên những phương tiện truyền thông online, ví dụ như diễn nhiều, mạng xã hội…với mục đích quảng cáo sản phẩm, dịch vụ bằng phương thức tạo những topic, comment trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm tương tác vói khách hàng tiềm năng biến nó thành khách hàng thân thiết.

forum-seedding

Forum seeding, chính sách quảng bá thông tin hữu hiệu cho chiến thắng, dịch vụ

Forum seeding là phương thức maketingr rất phổ biến giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, lẵng nghe những phản hồi của khách hàng từ đó thay đổi mình phù hợp hơn với xu thế mới.

Forum seeding phương pháp maketrting online miễ phí đem đến giá trị cao cho các doanh nghiệp.