Trong nội dung bài viết này tôi sẽ giới thiệu với bạn đọc cách tính Bounce so với tỷ lệ số trang không truy cập, với thí dụ minh họa dưới đây Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tỷ lệ thoát trang.

hướng dẫn tính tỉ lệ thoát trang trong seo

hướng dẫn tính tỉ lệ thoát trang trong seo

Sơ lược

Để hiểu sự không giống nhau giữa Bounce & tỷ lệ số trang không truy cập cho trang chi tiết, hãy ghi nhớ những điểm sau:

 1. Đối với đa số lượt xem trang của một trang, tỷ lệ thoát là tỷ lệ Xác Suất lượt xem trang ở đầu cuối trong phiên.
 2. Đối với đa số những phiên bắt đầu với trang đó, tỷ trọng số trang không truy vấn là tỷ lệ xác suất độc nhất vô nhị trong phiên.
 3. tỷ trọng số trang không truy vấn cho một trang chỉ được dựa trên các phiên bắt đầu với trang đó.

Thông tin chuyên sâu

Hãy làm rõ điểm ở đầu cuối này với 1 ví dụ dễ chơiwebsite của doanh nghiệp có những trang từ A đến C & chỉ có một phiên Hàng ngày, với trật tự lần xem trang sau đây:

 • Thứ nhị: Trang A > Trang B > C Trang
 • Thứ Ba: Trang B > Trang A > Trang C
 • Thứ bốn: Trang A > thoát

report Nội dung cho Trang A sẽ hiển thị 3 lượt view page  tỷ trọng số trang không truy vấn là 50%. Quý Khách Có thể đã phỏng đoán rằng tỷ trọng số trang không truy vấn sẽ là 33%, nhưng lượt view page ngày thứ Ba cho Trang A không đc xem xét tới Lúc tính tỷ trọng số trang không truy cập. Hãy xem số trang không truy vấn là định nghĩa về phiên chỉ có một lần liên quan từ người tiêu dùng & phân tách về phiên sẽ giải đáp câu hỏi có/không đơn giản: “Phiên này có chứa nhiều lần truy cập trang hay không?” Nếu câu trả lời cho thắc mắc đấy là “không”, thì điều quan trọng là phải coi xét trang nào đc bao gồm trong số trang không truy vấn. Nếu câu trả lời là “có”, thì điều cần thiết chỉ là top 10 tiên trong phiên dẫn đến những lượt xem trang khácbởi đó, tỷ lệ số trang không truy cập cho trang đó chỉ có ý nghĩa Lúc trang này khởi tạo các phiên khác.

bây chừ, hãy mở rộng ví dụ này để tìm hiểu số liệu tỷ lệ thoát  tỷ trọng số trang không truy vấn cho một loạt ngày có một phiên độc nhất trên website của doanh nghiệp.

 • Thứ hai: Trang B > Trang A > Trang C
 • Thứ ba: Trang B > Thoát
 • Thứ tứ: Trang A > C Trang > Trang B
 • Thứ Năm: Trang C > Thoát
 • Thứ Sáu: Trang B > Trang C > Trang A

Kết quả tính Bounce & tỷ trọng số trang không truy cập là:

Exit Rate:

 • Trang A: 33% (3 trong 5 phiên đã bao gồm trang A)
 • Trang B: 50% (4 trong 5 phiên đã bao gồm trang B)
 • Trang C: 50% (4 trong 5 phiên đã bao gồm trang C)

Bounce:

 • Trang A: 0% (một phiên bắt đầu với Trang A, nhưng đó không phải là phiên có một trang độc nhất vô nhị đó trang A không có tỷ lệ số trang không truy cập)
 • Trang B: 33% (Tỷ lệ số trang không truy vấn bé hơn tỷ lệ thoát 3 phiên khởi đầu với trang B, có một phiên dẫn đến số trang không truy cập)
 • Trang C: 100% (một phiên khởi đầu với Trang C  phiên này dẫn tới số trang không truy cập)