Admin backlink.com.vn nhận thấy có rất nhiều bài viết hướng dẫn lập 1 kế hoạch Seo cho website, tuy nhiên các bài viết đều hướng dẫn chung chung, không đưa ra được 1 dự án cụ thể để các bạn mới làm Seo dễ dàng tham khảo nhất.

kế hoạch Seo thực tế
kế hoạch Seo thực tế

Dự án cáp thép xây dựng là 1 dự án mới của backlink.com.vn, chúng tôi cũng đã lên bản tóm tược kế hoạch Seo cáp thép gửi khách hàng, trong khôn khổ bài viết này Admin xin lấy kế hoạch này làm ví dụ để các bạn tham khảo. tạo được cho mình 1 bảng kế hoạch Seo chuyên nghiệp nhất.

BẢNG KẾ HOẠCH SEO WEB CÁP THÉP

P/S: Bảng kế hoặc được lập riêng với dự án Seo web về Cáp Thép không áp dụng với các dự án khác, Chi phí là tạm tính có thể thay đổi trong thực tế triển khai.

Thời gianMô tả công việcChi phíDự đoán Kết quả
Tháng thứ 1– Tối ưu lại toàn bộ Code, nội dung web, gỡ bỏ hoàn toàn các link Spam.   –  Xây dựng hệ thống vệ tinh gồm 20 website: + Mua tên 20 miền liên quan đến từ khóa + Mua hoting cho hệ thống vệ tinh + Thiết kế web hệ thống vệ tinh. + Xây dựng nội dung cho hệ thống vệ tinh + Xây dựng MXH, tương tác người dung, backlink cho web chính. + Các công việc chuyên ngành Seo khác. + Số lượng nhân viên 3 bao gồm: 1 code, 1 Seoer, 1 quản trị web.40.000.000-Xây dựng hoàn chỉnh Hệ thống vệ tinh hỗ trợ kéo web site chính.   -Tối ưu lại hoàn toàn website chính.
Tháng thứ 2+ Xây dựng nội dung chất lượng cho hệ thống vệ tinh, và web chính   + Xây dựng backlink tầng 3 chất lượng từ web 2.0, blog, forum ….v…v   .. trỏ về hệ thống vệ tinh. + Xây dựng liên kết MXH, tạo sự tương tác traffic, view, + Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Seo. + Số lượng nhân viên 3 bao gồm: 1 quản trị web, 2 Seoer18.000.000-Chăm sóc web vệ tinh và website chính tạo uy tín với google.   – Tăng cường chất lượng cho web vệ tinh và web chính.
Tháng thứ 3+ Xây dựng nội dung chất lượng cho hệ thống vệ tinh, và web chính   + Xây dựng backlink tầng 3 chất lượng từ web 2.0, blog, forum ….v…v   .. trỏ về hệ thống vệ tinh. + Xây dựng backlink chất lượng từ hệ thống www.backlink.com.vn. + Xây dựng liên kết MXH, tạo sự tương tác traffic, view, + Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Seo. + Số lượng nhân viên 3 bao gồm: 1 quản trị web, 2 Seoer18.000.000Dự kiến đạt top trang 3 và trang 2.
Tháng thứ 4+ Xây dựng nội dung chất lượng cho hệ thống vệ tinh, và web chính   + Xây dựng backlink tầng 3 chất lượng từ web 2.0, blog, forum ….v…v   .. trỏ về hệ thống vệ tinh. + Xây dựng backlink chất lượng từ hệ thống www.backlink.com.vn. + Xây dựng liên kết MXH, tạo sự tương tác traffic, view, + Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Seo. + Số lượng nhân viên 3 bao gồm: 1 quản trị web, 2 Seoer18.000.000Web đạt top trang 2
Tháng thứ 5+ Xây dựng nội dung chất lượng cho hệ thống vệ tinh, và web chính   + Xây dựng backlink tầng 3 chất lượng từ web 2.0, blog, forum ….v…v   .. trỏ về hệ thống vệ tinh. + Xây dựng backlink chất lượng từ hệ thống www.backlink.com.vn. + Xây dựng liên kết MXH, tạo sự tương tác traffic, view, + Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Seo. + Số lượng nhân viên 3 bao gồm: 1 quản trị web, 2 Seoer18.000.000Web đạt top trang 1
Tháng thứ 6+ Tập trung xây dựng backlink chất lượng cho web vệ tinh,   + Bổ xung các nguồn backlink chất lượng để đạt top cam kết. + Tương tác MXH, traffic từ web vệ tinh với web site chính Kêó các từ khóa còn lại lên top 10
Tháng thứ 7+ Tập trung xây dựng backlink chất lượng cho web vệ tinh,   + Bổ xung các nguồn backlink chất lượng để đạt top cam kết. + Tương tác MXH, traffic từ web vệ tinh với web site chính Kêó các từ khóa còn lại lên top 10

Lưu ý: Bảng kế hoạch là bảng tóm lược những công việc chính cần thực hiện và xây dựng trên mô hình Seo hình tháp, các chi phí chưa bao gồm phí duy trì hang tháng và VAT nếu có.

Kết luận:

Mỗi 1 cty Seo có 1 cánh làm khách nhau, mỗi cá nhân cũng có nhận thực về Seo khác nhau, nên bảng kế hoặc Seo cáp thép bên trên chi mang tính chấp tham khảo, bạn có thể xây dựng kế hoạch riêng cho mình, bạn đọc có kế hoặc Seo hay có thể đống gớp với Admin ở phần bình luận nhé.

Cảm ơn mọi người đã xem bài chia sẻ của Admin