Mạng Xã Hội rất tốt cho seo việc bạn chia sẻ website của bạn trên các Mạng Xã Hội giúp tăng uy tín của website của bạn Với Google đòng thời cũng giúp bạn có số lượng đáng kể khách hàng tiềm năng tìm đến website của bạn qua Mạng Xã Hội.

seo-mang-xa-hoi

Nhưng cũng như backlink các Seoer quá lạm dụng Mạng Xã Hội chia sẻ quá nhiều lần 1 bài viết lại là phản tác dụng, bởi google đã có bản cập nhật ngựa vằn nhằm đánh các website lạm dụng quá đà Mạng Xã Hội.

Chính vì vậy việc cân đối, và chia sẻ hợp lý Mạng Xã Hội sẽ giúp bạn đạt top cao nhất và đứng top bền vững nhất.