Câu hỏi này chắc cũng làm đau đầu nhiều bạn Seoer khi mà website của bạn càng ngày càng tụt mà chưa tim được ra nguyên nhân.